Lisätietoa

Luonneanalyyttinen kehopsykoterapiayhdistys on EABP:n jäsen ja terapiakoulutus on EAP:n akkreditoima.
» Yhdistys

Koulutus

Lyhyet koulutukset ja kurssit: kts. Tapahtumia-osio


Kehopsykoterapiakoulutus, luonneanalyyttinen kehopsykoterapia

Yhdistys järjesti psykoterapiakoulutusta vuosina 1994-2011. Psykoterapiakoulutuksia koskevan lainsäädännön muututtua ja kaikkien psykoterapiakoulutusten siirryttyä yliopistojen alaisuuteen v. 2012 alusta alkaen yhdistys ei ole enää järjestänyt psykoterapeutin ammattinimikkeeseen johtavaa pitkää koulutusta.

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus (TEO), nykyinen Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) on myöntänyt psykoterapeutin ammattinimikkeen luonneanalyyttisen kehopsykoterapiakoulutuksen v. 2007 mennessä käyneille, soveltuvan peruskoulutuksen tai työkokemuksen omaaville henkilöille.

Koulutus on ollut European Association for Body-Psychotherapyn (EABP) ja European Association of Psychotherapyn (EAP) akreditoima psykoterapiakoulutus, jonka suorittaneet, soveltuvan pohjakoulutuksen omaavat henkilöt ovat voineet hakea European Certificate for Psychotherapy -todistusta.

.