Kontaktinformation

Finlands Karaktäsanalytiska Kroppspsykoterapiförening rf.

Adress:
Lönnrotsgatan 42, 00180 Helsingfors

Tfn 044-591 3444 / Jan Pesonen

Email: info@luonne.fi


Terapeuterna

Terapeuternas kontaktinformation ser du på de finska sidorna:
» Terapeuterna


Du är välkommen att komma med som stödmedlem i vår förening:
info@luonne.fi

Föreningen

Den Karaktärsanalytiska Kroppspsykoterapiföreningen har grundats av psykoterapeuterna som praktiserar karaktärsanalytisk kroppspsykoterapi. Föreningens uppgift är att främja vetskapen om kroppspsykoterapi, upprätthålla internationella kontakter och utveckla terapeuternas verksamhetsvillkor. För att få ytterligare information om kroppspsykoterapin i Finland och utomlands, kan man vända sig till föreningen eller dess medlemmar.

Den Finska Karaktärsanalytiska Kroppspsykoterapiföreningen rf (Finska Karaktärsanalytiska vegetoterapiföreningen rf 1999-2009) grundades år 1999. Karaktärsanalytisk Kroppspsykoterapi har dock utövats i Finland redan under tjugo års tid. Föreningens strävar till att förbättra individens livskvalitet och därmed också utöva samhällspåverkan.

Föreningen ordnar yrkesutbildning och idkar informations- och bildningsverksamhet. Den stöder publicering av yrkeslitteratur och forskning. Föreningens medlemmar deltar i utländska seminarier och utbildningstillfällen.

Föreningen har organiserat flera evenemang med utländska föreläsare. Föreningen har aktivt bedrivit vidareutbildningar.

Föreningen organiserar också egen psykoterapiutbildning. Alla förenings medlemmar har genomgått denna utbildning som är ackrediterad av den europeiska takorganisationen European Association of Psychotherapy (EAP) och uppfyller dess kvalitetskriterier. Rättsskyddscentralen för Hälsovården (TEO) har beviljat psykoterapeut yrkesbenämningen till de som genomgått utbildningen.

Föreningen verkar som terapeuternas samarbetsforum. Föreningens medlemmar följer i sin verksamhet de etiska regler som är godkända EAP.

Föreningen är medlem och verksam i the European Association of Body-Psychotherapy (EABP) och dess skandinaviska underavdelning NAO samt i International Federation Orgonomic Colleague (IFOC) och European Association of Psychotherapy (EAP).

Du är hjärtligt välkommen att komma med som stödmedlem i vår förening.

Föreningens styrelse år 2013-14

Jan Pesonen, ordförande
Päivi Veikkola
Maaret Punto
Erja Dammert
Tiina Nuto